کارگاه ها و آزمایشگاه ها

در راستای فراهم آوردن محیط پژوهشی و آشنا نمودن دانشجویان با فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، این موسسه آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی خود را مطابق با سیلابس تعیین شده از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تجهیز نموده است .

کارگاه ها

1-کارگاه انتقال حرارت

2- کارگاه مکانیک سیالات

3- کارگاه عملیات واحد

4- کارگاه کنترل فرایند

5- کارگاه تهویه مطبوع 1

6- کارگاه تهویه مطبوع 2

7- کارگاه جوشکاری

8- کارگاه ساختمان

9- کارگاه کانال سازی

10- کارگاه ورق کاری

11- کارگاه تبرید

12- کارگاه عمومی مکانیک

13-کارگاه طراحی قالب 1و2

14-تکنولوژی و کارگاه قالب

15- تکنولوژی و کارگاه ماشین افزار

16- تکنولوژی بتن و آزمایشگاهی

17-کارگاه کامپیوتر

18- کارگاه تعمیر و نگهداری

19- کارگاه نقشه برداری و عملیات

20- کارگاه اجزای ماشین و موتور ها

 

 

آزمایشگاه ها

1- آزمایشگاه شیمی عمومی

2- آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

3- آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

4- آزمایشگاه شیمی فیزیک

5- آزمایشگاه شیمی آلی 1

6- آزمایشگاه شیمی آلی 2

7- آزمایشگاه برق

8- آزمایشگاه فیزیک حرارت

9- آزمایشگاه فیزیک مکانیک

10- آزمایشگاه مقاومت مصالح

11- آزمایشگاه هیدرولیک پنوماتیک

12- آزمایشگاه سیتم های اندازه گیری

 


آزمايشگاه برق


 


آزمايشگاه شیمی پیشرفته

 

 

 

 

آزمايشگاه شیمی عمومی

آزمايشگاه مقاومت مصالح

يك مهندس طراح، بعد از آنكه نحوه و ميزان توزيع تنش در شرايط مختلف بارگذاري روي يك سازه را از طريق محاسبات مهندسي بدست­آورد، بايستي بتواند ماده مورد نظر و ابعاد سازه را طوري انتخاب كند كه سازه بتواند در شرايط مختلف مقاومت كند. از اينرو لازم است كه اطلاعاتي در مورد خواص الاستيك و پلاستيك و مشخصات استحكامي مواد در اختيار داشته باشد. بررسي رفتار ماده در كشش، فشار و پيچش و همچنين مقاومت آن در برابر خستگي، خزش و ضربه و نيز بررسي پديده كمانش از موارد بسيار ضروري براي مهندسين مكانيك است. اطلاعات ذكر شده را فقط در آزمايشگاه و با تحقيقات تجربي مي­توان يافت. آزمايشات انجام گرفته در اين آزمايشگاه عبارتند از: تست پيچش، تست خمش، تست ضربه، آزمايش كمانش ستونها، تست فشار و....

در ادامه به معرفي تعدادي از وسائل آزمايشگاهي مورد استفاده در آزمايشگاه مقاوت مصالح پرداخته مي­شود.

     مقاومت پيچشي 

اين آزمايش براي بررسي مقاومت جسم در برابر گشتاور پيچشي و مقايسه جنس هاي مختلف صورت مي­گيرد. به اين صورت كه با اعمال بار ( گشتاور پيچشي) مشخص به نمونه آزمايشگاهي مي­توان از طريق مانيتور رفتار پيچشي ماده را هم بصورت داده و هم به صورت نمودار تا شكست قطعه مشاهده كرد و از اين طريق مقاومت پيچشي ماده را بدست آورد.


 

 

خمش تيرها

اين آزمايش براي بررسي پديده خمش تيرها انجام مي­پذيرد. در اين آزمايش ميزان انحراف تير و ضريب يانگ با جنس هاي مختلف تحت شرايط مختلف تكيه گاهي و همچنين شرايط مختلف بارگذاري تعيين ميشود.

 

 

        مقاومت فشاري

در اين آزمايش مقاومت فشاري اجسام مورد آزمايش قرار مي­گيرد.


 

دستگاه رینولدز ( بررسی جریان آرام و نا آرام در لوله ها)

هدف از انجام این آزمایش بررسی نوع حرکت سیال  و تعیین محدوده هریک از نواحی حرکت سیال است.یکی از انواع تقسیم بندی جریان، حرکت لایه ها میباشد که بر اساس سه نوع جریان قابل تفکیک است:

-جریان آرام Laminar

-جریان گذرا Transition

-جریان آشفته Turbulent

تشخیص ماهیت جریان اولین بار توسط رینولدز انجام گرفت. او عددی به همین نام را برای تفکیک جریان ها از یکدیگر تعریف نمود. عدد رینولدز بنا به تعریف حاصل تقسیم دو نیرو است، نیروی اینرسی و نیروی لزجت.


 

افت ها در سیستم لوله کشی

هدف از انجام این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزاء یک سیستم لوله کشی ( مانند زانویی، شیر فلکه و تغییرات ناگهانی سطح مقطع ) و تعیین رابطه ی بین افت انرژی و سرعت می باشد. بررسی تغییرات ضریب اصطکاک با عدد رینولدز، ضریب با افت انرژی جنبشی و تاثیر شعاع انحنا یک خم در مقدار افت انرژی محلی از آن دسته مسائلی است که در این آزمایش مورد نظر می باشد.

در حقیت عوامل تاثیرگذار در افت فشار سیالات عباتند از:

1-    نوع رژیم جریان سیال

2-    ضریب اصطکاک (Coefficient Factor)

3-     سطح مقطع

4-    اتصالات

 

 

 جریان هوا درون لوله

هدف بررسی تکامل لایه های مرزی در جریان سیال  و آشنایی با وسایل اندازگیری دبی جریان میباشد.

هرگاه سیالی از یک مخزن وارد لوله ا یشود سرعت سیالا در تمامی نقاط مقطع ورودی یکسان است. بعد از مدخل لوله هرچه جلوتر برویم لایه های سایل در نقاط نزدیک به دیواره لوله سرعت کمتری خواهند داشت. بعد از طی شدن یک طول مشخص، سرعت سیال در نقاط نزدیک به مرکز لوله به حداکثر خود میرسد و سرعت های موضعی سیال مقادیر ثابتی خواهند داشت. در این حالت اصطلاحا" میگویند که جریان سیال تکامل یافته(Fully Development) است. از یان مقطع به بعد پروفیل سرعت بدون تغییر باقی خواهد ماند.

برای بررسی این پدیده و اندازگیری سرعت های موضع یسیال از وسیله ای به نام لوله پیتوت (Pitot Tube) استفاده میکنیم. با لوله پیتوت میتوان فشار دینامیکی سیال را را اندازه گرفت .


 

اندازگیری  ویسکوزیته

هدف از انجام این آمایش بررسی و اندازگیری نیروی پسا یا نیروی مقاوم اجسام (Drag Force)در مقابل حرکت سیالات و محاسبه ضریب پسا میباشد.

در برخی کاربردهای مهندسی شیمی با سرعت قوط آزاد کره در سیال ساکن سروکار پیدا میکنیم. جسمس را در نظر بگیرید که در سیال ساکن سقوط میکند. نیروهای وارد به جسم عبارتند از نیروی درگ، نیروی شناوری و نیروی ثقل. پس از مدتی نیروها متعادل میشوند و جسم به سرعت حد میرسد.

سرعت حد دربسیاری از کاربردها مطرح میشود، از جمله تعیین لزجت سیال ، طراح یحوضچه های ته نشینی برای جدا کردن ذرات ریز جامد از مایع، جدا کردن تراشه های فلز از مایع خنک کننده در عملیات تراشکاری، لیروبی رودخانه و مسائل مختلف مربوط به محیط زیست میباشد و یکی دیگر از کابردهای مهم این نیرو در اندازگیری ویسکوزیته سیال مجهول میباشد.

 

 

بررسی عملکرد پمپ های سانتریفیوژدر دوحالت سری و موازی

هدف از انجام این آزمایش بررسی منحنی مشخصه پمپ های گریزازمرکز و همچنین عملکرد پمپ های سری و موازی میباشد.

پمپ ها یکی از متداول ترین انواع توربوماشین های مصرف کننده قدرت میباشند. که در اکثر سیستم های تاسیساتی آب رسانی، هیدرولیکی و غیره به کار میروند. پمپ ها باعث افزایش انرژی مایعات میشوند.

هنگامی که وجود یک پمپ به تنهایی نتواند دبی یا ارتفاع مورد نیاز ایستگاه را تامین کند از دو یا تعداد بیشتری پمپ در مدار استفاده میشود، اتصال پمپ ها به یکدیگر و یا نحوه قرارگیری آن ها در مدار به طور کلی در دو حالت موازی یا سری صورت میگیرد.

به هم پیوستن پمپ ها به صورت موازی:

نحوه عملکرد این پمپ ها شبیه به مدار الکتریکی در حالت موازی میباشد. به این صورت که دبی کل از جمع دبی های عبوری از هر پمپ بدست میاید و ارتفاع تولدی تمامی آن ها با یکدیگر مساوی است.

به هم پیوستن پمپ های سری :

به هم پیوستن پمپ های سری  دریک مدار برای بالا بردن فشار تولیدی در ازاء یک دبی معین صورت میگیرد، در این حالت دبی کلی ایستگاه ها از پمپ های متعدد که به صورت سری قرار گرفته اند گذشته و فشار آن در هر مرحله افزایش می یابد.

 

 

 

بستر سیالی شده

هدف از انجام این آزمایش این است که در بعضی  از فرایندهای صنعتی با حرکت سیال از روی بستر جامد مواجه میشویم مانند: برجهای جذب یا برجهی تقطیر آکنده و راکتورهای کاتالیستی. ولی در بعضی از این فرایندها سرعت سیال زیاد است و ذرات به حالت تعلیق در می آیند.این نوع بسترها را بست سیالی شده مینامند. ضمن عبور سیال از روی بستر جامد مقداری افت فشار به وجود می آید که دانستن آن از نقطه نظر طراحی مهم است. در حقیقت هدف از این آزمایش بررسی روابط افت فشار در این نوع بستر ها است.

اگر سیالی از پایین وارد یک بستر جامد شود در سرعت های کم ذرات ساکن هستند ولی وقتی سرعت سیال زیاد میشود ذرات حرکت کرده و به صورت معلق در می آیند

 

 

 

 

انتقال حرارت به روش هدایتی

هدف از انجا م آزمایش بررسی قانون فوریه در انتقال حرارت به روش هدایت خطی و شعاعیاست.

اگر سطوح دیواره ای به ضخامت x و با سطح مقطع Aدرجه حرارتهای متفاوت داشته باشد، حرارت بر واحد زمانQ  برای یک دیوار هم جنس(hemogeneous) با ضریب هدایتی ترمیک (k) از فرمول زیر بدست می آید.


 

مبدل حرارتی متحدالمرکز(Double Pipe Heat Exchanger)

هدف در این آزمایش عملکرد مبدل های متحدالمرکز در دو حالت همسو و ناهمسو از نظر درجه حرارت متوسط، اختلاف درجه حرارت لگاریتمی، ضرایب کلی انتقال حرارت و بازده مورد بررسی قرار میگیرد.

مبدلهای متحدامرکز از دو لوله هم محور تشکیل شده اند و انتقال حرارت در فضای بین دو لوله صورت میگیرد. به دلیل محدودیت در انتخاب طول لوله ها، سطح تبادل حرارتی که مبدل در اختیار ما قرار میدهد از مبدل های دیگر کمت راست و اگر بخواهیم تعداد زیادی از آن ها را با هم بهگار ببریم، علاوه بر فضای زیاد هزینه باز کردن و تمیز کردن آن ها زیاد است با این وجود در مواردی که سطح تبادل لازم حدود 100 الی 200 فوت مربع یا کمتر باشد، کاربردهای فراوانی دارد.

برای طراحی مبدل و محاسبه سطح مورد نیاز به ضریب انتقال حرارات نیاز میباشد. با توجه به اینکه انتقال حرارت در فضای بین دو لوله صورت میگیرد، باید ضریب انتقال حرارت سیال داخل لوله را بر مبنای سطح داخلی لوله خارجی اصلاح نمود. سپس ضریب انتقال حرارت کلی را محاسبه نمود و با محاسبه ضریب جرم گیری مقدار واقعی آن را بدست آورد و در نهایت سطح مورد نیاز محاسبه میگردد.

 

مبدل حرارتی پوسته- لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)

هدف در این آزمایش عملکرد مبدل های پوسته و لوله در دو حالت همسو و ناهمسو از نظر درجه حرارت متوسط، اختلاف درجه حرارت لگاریتمی، ضرایب کلی انتقال حرارت و بازده مورد بررسی قرار میگیرد.

مبدل های حرارتی موجد در صنایع و کارخانجات به خصوص صنعت پتروشیمی معمولا" از نوع پوسته-لوله میباشد.

از مزایای این مبدل ها میتوان به سطح تماس زیاد در حجم کم، طرح مکانیکی خوب و توزیع یکنواخت فشار و راحتی تمیز کردن آن ها اشاره کرد. میتوان گفت که ساختمان مبدل ها شامل تعدادی لوله است که در داخل یک استوانه جای گرفته است، بدون اینکه بطور مستقیم با یکدیگر برخورد کنند از طریق دیواره فلزی لوله ها با یکدیگر تبادل حررت خواهند کرد. به عبارت دیگر یکی از این دو سیال در لوله ها . دیگری در اطراف لوله ها، درون پوسته جریان دارد.

 

 

برج خنک کن

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با قسمت های مختلف و نحوه عملکرد یک برج خنک کن در شرایط عملیاتی متفاوت میباشد. همچنین انتظار میرود مفاهیم مربوط به منحنی رطوبت سنجی، موازنه انرژی و جرم و افت فشار در یک برج دارای پکینگ مورد آزمایش و بررسی عملی قرار گیرد.

فراین خنک سازی سیالات گرم با استفاده از جریان گاز سردتر یکی از نمونه های جالب توجه انتقال جرم و حرارت همزمان میباشد. در این فرایند بخشی از آب ورودی به برج تبخیر میگردد و حرارت لازم جهت تبخیر را از توده مایع دریافت میدارد. لذا همزمان با کاهش دمای مایع بخشی از آن بصورت بخار وارد گاز میگزدد. لذا آنتالپی گاز در طول برج افزایش میابد. بدیهی است در برج خنک کنی که در شرایط کاملا" آدیاباتیک عمل میکند  حداکثر دمایی که آب را میتوان خنک نمود دمای تر گاز ورودی است. میزان آب تبخیر شده را میتوان بر اساس دمای تر و خشک  محاسبه نمود. لذا با مقایسه میزان ورود آب جبرانی به برج با میزان تبخیر صورت گرفته میتوان دقت اندازگیری ها را مشخص نمود.همچنین با استفاده از معادله بالانس انرژی میتوان میزان اتلاف حرارتی از بدنه برج را محاسبه و تاثیر آن را در میزان دقت آزمایش بررسی نمود. با توجه به نکات ذکر شده فوق مشخص میگردد که پارامترهای موثر بر عملکرد یک برج خنک کن عباتند از: دمای آب ورودی به برج، دبی آب ورودی به برج، دبی گاز ورودی به برج، رطوبت گاز ورودی. در این آزمایش سعی خواهد گردید که ناثیر عواملی نظیر میزان دمای آب ورودی، دبی گاز ورودی ودبی آب ورودی بر عملکرد برج خنک کن مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

برج جذب

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با عملکرد برج های جذب در حالت های مختلف، بررسی عوامل فرایندی بر عملکرد آن و محاسبه طول و تعداد واحدهای انتقال و ضریب کلی انتقال جرم میباشد.

جذب گاز فرایندی است که در آن مخلوط گازی در تماس با مایعی قرار میگیرد تا اینکه جزء ویا اجزاء مورد نظر از فاز گاز تحت نیروی محرکه اختلاف پتانسیل شیمیایی در آن مایع حل شوند. به عنوان مثال برج های جذب جهت حذف آلودگی ها از هوا و یا بازیابی حلال ها یبا ارزش به کار میروند. جداسازی جزء حل شده در مایع به وسیله تقطیر و یا در بعضی موارد از طریق مجاور ساختن مایع با یک گاز بی اثر صورت میپذیرد در  صورتیکه انتقال جرم از فاز مایع به گاز باشد، فرایند دفع یا عاری سازی نامیده میشود.

 

 

استخراج مایع – جامد (Liquid – Solid Extaraction)

استخراج مایع – مایع(Liquid – Liquid Extaraction)

استخراج یک جزء از یک توده جامد با استفاده از یک مایع که تحت عنوان استخراج مایع –  جامد leaching  شناخته میشود، کاربردهای فراوانی در واحدهای شیمیایی ، معدنی، داروئی و غذایی دارد. شاید شاخص ترین مثال این نوع فرایند تهیه چای یا قهوه باشد که در ان با استفاده از آب گرم به عنوان سیال استخراج کننده اسانس و عصاره چای و کافئین از برگ چای یا دانه های قهوه استخراج میگردد. استخراج شکر از چغندر قند و انواع روغن از دانه  های گیاهی نظیر آفتاب گردان، ذرت و سویا از مثال های دیگر این نوع عملیات میباشد.

طراحی یک سیستم استخراج جامد – مایع مستلزم تعیین مقدار حلال لازم برای استخراج مقدار معینی از ماده ی  مورد نظر از جامد است که معمولا" با بستن بیلان جرم بر روی اجزاء مختلف این مقدار بدست می آید. سه جزء در این فرایند باید در نظر گرفته شود حلال، جسم حل شونده و مواد جامد غیر محلول.در طی عمل استخراج جزء حل شونده در حلال مایع پراکنده میشود تا اینکه غلظت آن در حلال و جسم جامد به حالت تعادل برسد. از آنجا که سه جزء در این فرایند وجود دارد یک سیستم سه تایی نظیر استخراج مایع – مایع برای توجیه مسئله ضروریست.

در عملیات پیوسته نیز بازیابی حلال و چرخش ان در فرایند میتوان علاوه بر افزایش ضریب انتقال جرم، نیروی راننده بیشتری جهت تسریع عملیات جرم ایجاد نمود.

 

 

رطوبت سنجی

هدف از انجام این آزمایش اندازگیری رطوبت هوای ورودی و خروجی از کولر با استفاده از نودار رطوبت سنجی در فشار اتمسفریک به کمک دمای حباب خشک و خیس، میباشد.

خواص بررسی شده در بالا و خواصی که در نمودارهای رطوبت نشان داده میشوند کمیت های استاتیکی (تعادلی) هستند. آهنگ انتقال جرم و انتقال گرما بین فاز گاز و فاز مایعی که در تعادل نیستند از اهمیت یکسان برخوردارند. نیروهای محرک برای انتقال جرم و انتقال گرما، به ترتیب ، ختلاف غلظت و اختلاف دما هستند و آن ها را بااستفاده از کمیتی به نام دمای حباب خیس میتوان تخمین زد. دمای حباب خیس ظاهرا" شبیه دمای اشباع آدیباتیک (Ts) است. در حقیقت برای مخلوط های هوا – آب این دو دما تقریبا" برابرندو ولی، این تصادفی است و برای مخلوط هایی غیر از هوا – آب صحت ندارد. دمای حباب خیس اصولا" با دمای اشباع آدیاباتیک تفاوت دارد دما و رطوبت گاز در فرایند اشباع آدیاباتیک تغییر میکند و نقطه پایان یک تعادل واقعی است نه حالت پایای دینامیکی.

معمولا از دماسنج بدون پوشش همراه با مخزن خیس برای اندازگیری دمای واقعی گاز، T، استفاده میشود و دمای گاز را معمولا" دمای حباب خشک میگویند.

 

 

كارگاه اتومكانيك

موتور نیسان: دانشجو میتواند کلیه اجزاء را شناسایی، باز و بسته نماید.

 

 

 

موتور دو زمانه و اجزاء آن

 

 

برش خورده گیربکس پیکان

 

كارگاه تبريد و سردخانه

 

 

 

كارگاه حرارت مركزي و تهويه مطبوع

 

 

 

كارگاه ماشين افزار