قابل توجه پذیرفته شدگان

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته موسسه آموزش عالی جامی بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام این دانشجویان از تاریخ 20/6/1397 لغایت 22/6/1397 در موسسه انجام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09130250883 تماس حاصل نمائید