English     العربیه

 

 

 

معرفي

سه بخش مشترک در هر سازمانی سرمایه ­های انسانی، سرمایه‌های مالکیتی (دارایی) و درآمدها می باشند که نیازمند مدیریتی صحیح و دقیق هستند. دانشگاه و مراکز آموزشی هم به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی علمی-آموزشی که تمام سرمایه ­های درآمدی آن از طرف دانشجویان، یعنی دریافت ­کنندگان خدمات دانشگاه تأمین می­گردد از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند روشی صحیح در مدیریت می باشند. لذا معاونت مالی و اداری در سازمان های غیر انتفاعی جهت مدیریت سیستم های مالی و اداری ضروری بوده و یکی از پیچیده ترین بخشهای هر سازمان غیر انتفاعی می باشد به گونه ­ای که کوچکترین بی­نظمی و یا بی­ تدبیری در برنامه ­ریزیهای مالی و انسانی خساراتی جبران ناپذیر بر کل پیکره آموزشی، اداری، پژوهشی و فرهنگی موسسه وارد می­نماید.

 

شرح  وظايف و مسئوليتها:

صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي در وصول درآمدها، تنظيم حسابها و ساير موارد.

نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي قبل از خروج.

اجراي دقيق خط ­مشي مالي و صدور دستورالعملها و ضوابط براي ادارات تابعه.

نظارت بر وصول درآمدها در چهارچوب مقررات مصوب موسسه.

نظارت در تهيه و تنظيم بودجه واحد دانشگاهي و مراقبت بر حسن اجراي آن با توجه به دستورالعمل مربوطه.

وظيفه خريد كليه مايحتاج اعم از تجهيزات آزمايشگاهي،اداري، و ساير لوازم مورد نياز قسمتهاي موسسه به عهده اين اداره مي باشد

مدیریت اداری مالی

مدیریت عمرانی

در باره موسسه                                                معرفی ویدئویی موسسه                  افتخارات

 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی                             گالری عکس