English     العربیه

 

 

 

معرفي

سه بخش مشترک در هر سازمانی سرمایه ­های انسانی، سرمایه‌های مالکیتی (دارایی) و درآمدها می باشند که نیازمند مدیریتی صحیح و دقیق هستند. دانشگاه و مراکز آموزشی هم به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی علمی-آموزشی که تمام سرمایه ­های درآمدی آن از طرف دانشجویان، یعنی دریافت ­کنندگان خدمات دانشگاه تأمین می­گردد از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند روشی صحیح در مدیریت می باشند. لذا معاونت مالی و اداری در سازمان های غیر انتفاعی جهت مدیریت سیستم های مالی و اداری ضروری بوده و یکی از پیچیده ترین بخشهای هر سازمان غیر انتفاعی می باشد به گونه ­ای که کوچکترین بی­نظمی و یا بی­ تدبیری در برنامه ­ریزیهای مالی و انسانی خساراتی جبران ناپذیر بر کل پیکره آموزشی، اداری، پژوهشی و فرهنگی موسسه وارد می­نماید.

 

شرح  وظايف و مسئوليتها:

صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي در وصول درآمدها، تنظيم حسابها و ساير موارد.

نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي قبل از خروج.

اجراي دقيق خط ­مشي مالي و صدور دستورالعملها و ضوابط براي ادارات تابعه.

نظارت بر وصول درآمدها در چهارچوب مقررات مصوب موسسه.

نظارت در تهيه و تنظيم بودجه واحد دانشگاهي و مراقبت بر حسن اجراي آن با توجه به دستورالعمل مربوطه.

وظيفه خريد كليه مايحتاج اعم از تجهيزات آزمايشگاهي،اداري، و ساير لوازم مورد نياز قسمتهاي موسسه به عهده اين اداره مي باشد

مدیریت اداری مالی

مدیریت عمرانی

در باره موسسه                                                معرفی ویدئویی موسسه                  افتخارات

 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی                             گالری عکس

IMAGE
همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
همایش ملی و بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های... ادامه مطلب...
IMAGE
همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
    همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد هر سال در... ادامه مطلب...
IMAGE
همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
    همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم هر ساله به... ادامه مطلب...