English     العربیه

 

 

 

قوانين و مقررات آموزشي

 

مقدمه

 جهت آشنايي دانشجويان و مدیران بخش آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با قوانين و مقررات جاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اين مجموعه تهيه شده و در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است. مواکداً توصیه می گردد دانشجويان محترم کليه قوانين و مقررات را مطالعه تا در طول تحصيل از مشکلات احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

 

1- نام نويسي

 عدم مراجعه براي نام نويسي در نخسنين نيم سال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد. لازم به ذکر است دانشجو امکان تحصيل هم زمان در دو رشته را نخواهد داشت.

 دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .

 دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .

 

1- 1- پذیرش دانشجو در دوره ی کاردانی ناپیوسته : داوطلبانی می توانند وارد این دوره تحصیلی شوند که در یکی از شاخه های نظری ( ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی ) دوره ی پیش دانشگاهی را طی نموده باشند یا دارای دیپلم نظام قدیم باشند . این داوطلبان با ثبت نام به موقع و شرکت در آزمون سراسری دانشگاهها که همه ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد میتوانند با احراز شرایط لازم وارد دوره های کاردانی شوند که اصطلاحاً کاردانی ناپیوسته نامیده می شود .  

 توجه : داوطلبان می بایست حتماً به هنگام ثبت نام گروه آزمایشی ریاضی فنی را انتخاب نمایند و علاوه بر آن علاقه مندی خود را برای ورود به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز همزمان با ثبت نام از طریق خرید فیش مخصوص اعلام نمایند، و پس از اعلام نتایج  آزمون سراسری  رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایند . لازم است اضافه نماید که دارندگان مدرک پیش دانشگاهی در رشته های علوم تجربی و انسانی نیز در صورت توانایی مجاز هستند با شرکت در گروه آزمایشی ریاضی فنی  وارد دوره های کاردانی فنی مهندسی شوند.

 

 1-2- پذیرش دانشجو در دوره ی کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ): داوطلبانی می توانند وارد این دوره ی تحصیلی شوند که دارای مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشند . این داوطلبان با ثبت نام به موقع ( غالباً دهه ی سوم فروردین ماه هر سال ) و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی که همه ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، می توانند با احراز شرایط لازم وارد دوره ی تحصیلی کارشناسی شوند که اصطلاحاً کارشناسی ناپیوسته نامیده می شود .

 تبصره 1: لازم به ذکر است دروس جبراني مي تواند تا حد 12 واحد به تشخيص گروه مربوطه در دانشگاه به دانشجويان ارائه گردد که به تعداد واحدهاي دوره هاي فوق اضافه مي گردد.

 هر دانشجو در هر نيم سال مي تواند حداقل 14 واحد و حداکثر 20 واحد درسي را اخذ نمايد.

 تبصره 2: در آخرين نيم سال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 14 واحد معاف است . اگر با 24 واحد دانش آموخته گردد حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه مي تواند تمام واحدهاي باقي مانده را در يک نيم سال اخذ نمايد.

 تبصره 3: اگر دانشجويي ميانگين کل نمراتش بيش از 17 باشد مي تواند در نيم سال بعد به تشخص گروه مربوطه حداکثر تا 24 واحد درسي را انتخاب نمايد.

 تبصره 4: درصورتکي که دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس باقي مانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تاييد استاد مربوطه مي تواند امتحان آن درس را در طول نيم سال از طريق معرفي به استاد بگذراند. لازم به ذکر است که فقط امکان اخذ دروس نظري به صورت معرفي به استاد وجود دارد. زمان امتحان دروس اخذ شده به صورت معرفي به استاد با توافق دانشجو و استاد معرفي شده از طرف اداره آموزش دانشگاه تعيين مي گردد. ارائه برگ امتحاني به همراه نامه اعلام نمره از طرف استاد به اداره آموزش اجباري است.

 تبصره 5: تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداکثر 6 واحد درسي است. تنها در صورتی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

 

 3- دروس پيشنياز (جبراني)

 - تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه، زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنه است.

 - نمره اين دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيم سال و همچنين در ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي گردد و در مشروطي، قبولي و يا ردي دانشجو موثر است.

 - به حداکثر طول دوره تحصيل دانشجوياني که حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند يک نيم سال تحصيلي افزوده مي گردد.

 

4- طول دوره

 حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 2/5 سال و در دوره هاي کارشناسي پيوسته 5 سال است. درصورتي که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه اخراج مي گردد.

 تبصره: دوره تابستاني، به عنوان نيم سال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي که دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در ميانگين کل دانشجو محاسبه مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو، در نيم سالي که الزاماً کمتر از 12 واحد انتخاب مي کند و کسر بودن واحدهاي خارج از اراده او است نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين کل او محسوب مي شود ولي آن نيم سال جزو حداکثر مدت مجاز دانشجو محسوب خواهد شد.

   

5- حضور و غياب

 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غير اينصورت با تشخیص شورای آموزشی موسسه آن درس حذف می شود.

 تبصره 1: درصورتي که غيبت دانشجو در هر درس بيش از سه شانزدهم باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي گردد. در اين حال رعايت حدنساب 12 واحد در طول نيم سال براي وي الزامي نيست ولي نيم سال مذکور به عنوان يک نيم سال کامل در سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.

 تبصره 2: غيبت در جلسات دوهفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست.

 تبصره 3: غيبت بيش از يک جلسه در واحدهاي آزمايشگاهي يک واحدي باعث درج نمره صفر در درس مربوطه خواهد شد.

 

 

6- غيبت در امتحان

 در صورتی که دانشجو در امتحان پایان ترم درس شرکت نکند درس حذف خواهد شد.

 

 7- حذف و اضافه

 دانشجو مي تواند در هر نيم سال تحصيلي فقط در مهلتي کمتر از دوهفته پس از شروع نيم سال تحصيلي حداکثر دو درس ديگر را انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر آنگه تعداد واحد هاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز ننمايد.

 تبصره 1: درصورت اضطرار دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيم سال تحصيلي مانده، فقط يکي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوطه حذف نمايد، مشروط بر آنکه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از سه شانزدهم نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقي مانده وي از 12 واحد کمتر نشود.

 تبصره 2: حذف کليه درسهاي اخذ شده در يک نيم سال، تنها در صورتي مجاز است که بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر با ادامه تحصيل در آن نيم سال نباشد (در اين صورت نيم سال مذکور جزو حداکثر نيم سالهاي مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد).

 

8- انتخاب واحد دانشجويان مشروط

 ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيم سال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد، در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در ترم بعد به صورت مشروط خواهد بود.

 - دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي مي کند جز در آخرين نيم سال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيم سال را ندارد.

 - درصورتي که ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته در سه نيم سال اعم از متوالی یا متناوب و در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته در دو نيم سال تحصيلي، اعم از متوالي و يا متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله اي که باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.تنها در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد و سقف سنوات مجاز با اجازه کمسیون موارد خاص می تواند تا زمانی که در نیمسال هاب بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد. در غیر اینصورت از تحصیل محروم خواهد شد.

 

9- مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

 دانشجو مي تواند در هريک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته با نظر شوراي آموزشي دانشگاه براي یک نيم سال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال از مرخصی تحصيلي استفاده کنند. تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت کتبي و حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيم سال، توسط دانشجو به دانشگاه تسليم گردد. همچنين جهت انصراف از تحصيل دانشجو موظف است حداقل يک ماه قبل از پايان همان نيم سال درخواست خود را به همراه دلايل مستدل به دانشگاه ارائه دهد.

 تبصره1: مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات دانشجو محسوب مي گردد.

 تبصره2: ترک تحصيل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي گردد و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

 

10- انتقال موقت (مهمان)

 در مواردي که دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود مي باشد مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد با عنوان دانشجوي مهمان بطور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد. هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداکثر يک نيم سال در دوره کارداني و دو نيم سال در دوره کارشناسي در يک دانشگاه بصورت مهمان تحصيل نمايد. در هر حال نبايد تعداد دروسي را که دانشجو به صورت مهمان در يک يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد کل واحدهاي دوره تجاوز نمايد.

 

- مهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه مشروط بر اين است که، دانشجو حداقل يک نيم سال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد همچنین معدل دانشجو بیش از 13 باشد و دو دانشگاه در یک محدوده جغرافیایی نباشند.

 - مهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه براي گذراندن يک يا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

 - میهمان شدن در طول مدت تحصیل، در مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فقط یک بار مجاز است و در دوره های کارشناسی پیوسته دوبار.

 

11- انتقال دانشجو

 انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است. انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه شبانه و غير انتفاعي) و از دانشگاههاي غير دولتي به دولتي ممنوع است ولي انتقال به عکس آن با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد بلامانع است.

 - انتقال دانشجو منوط به نظر شوراي آموزشي دانشگاه و داشتن شرایط انتقال مي باشد.

 

  

12- تخلفات و تنبيهات

 12-1- تقلب در امتحان

 الف: فرستادن شخص ديگر به جاي خود در امتحان يا شرکت به جاي ديگري در امتحان حداکثر منجر به منع موقت تحصيل به مدت دو نيم سال با احتساب سنوات براي فرد متخلف خواهد شد.

 ب: ارتکاب تقلب در امتحان به هر نحو حداقل منجر به درج نمره 25/0 در درس مربوطه، توبيخ کتبي و درج در پرونده دانشجو و حداکثر منع موقت از تحصيل به مدت يک نيم سال با احتساب سنوات. در صورت تکرار تقلب در امتحانات بعدي دانشجو به مدت دو نيم سال با احتساب سنوات از تحصيل محروم خواهد شد.

 ج: سرقت سوالات امتحاني منجر به منع موقت از تحصيل به مدت دو نيم سال با احتساب در سنوات تحصيل مي گردد.

 تبصره: کليه موارد فوق در کميته انضباطي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بنابر تشخيص آنها راي صادره مي تواند در چهار چوب مقررات قانوني ذکر شده در آيين نامه انضباطي تعديل و يا تشديد گردد.

 

   12-2- عدم رعايت قوانين و مقررات دانشگاه

 عدم رعايت قوانين و مقررات داخلي دانشگاه مي تواند منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده دانشجو و حداکثر منع موقت از تحصيل به مدت يک نيم سال با احتساب سنوات مي گردد.

 

12-3- ارائه اسناد جعلي به دانشگاه

 ارائه اسناد جعلي به دانشگاه مي تواند منجر به محروميت از تحصيل در کليه دانشگاهها به مدت 5 سال گردد.

 

13-4- جرائم عمومي دانشجويان

کليه جرائم عمومي دانشجويان از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح مسئولين، اساتيد، کارکنان و دانشجويان دانشگاه و همچنين جعل، سرقت، رشوه و اختلاس منجر به منع موقت از تحصيل به مدت سه نيم سال با احتساب سنوات خواهد شد. لازم به ذکر است هرگونه مزاحمت از طريق تلفن و ايميل اساتيد، اعضاء هيئت علمي و کارکنان دانشگاه نيز با نظر کميته انضباطي موسسه آموزش عالي جامي قابل پيگيري خواهد بود.

 

   13-5- تخلفات اخلاقي

 - استفاده از مواد مخدر، اعتياد، نگهداري مواد مخدر و مشروبات الکلي با توجه به نظر کميته انضباطي و در چهارچوب آيين نامه انضباطي منجر به حداکثر اخراج دانشجو از دانشگاه و محروميت از تحصيل در کليه دانشگاهها به مدت 5 سال خواهد شد.

 - عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش مبتذل منجر به درج در پرونده دانشجو تا حداکثر منع موقت تحصيل به مدت يک نيم سال خواهد شد.

صفحه معاونت آموزشی

در باره موسسه                                                معرفی ویدئویی موسسه                  افتخارات

 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی                             گالری عکس