English     العربیه

 

 

 

شورای تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی
موسسه آموزش عالی جامی همچون سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهت تصمیم سازی در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارای شورایی مجزا به نام شورای تحصیلات تکمیلی است. این شورا متشکل از معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه دارای مقاطع کارشناسی ارشد می باشد. کلیه تصمیمات و سیاست های آموزشی موسسه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این شورا مطرح و تصمیم سازی در زمینه آنها انجام خواهد شد. کلیه مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی برای اداره آموزش موسسه لازم الاجرا می باشد. کلیه دانشجویان از طریق نگارش نامه به این شورا و تحویل آن به کارشناس تحصیلات تکمیلی موسسه قادر به اطلاع از نظر این شورا در زمینه مورد نظر شان می باشند. این شورا هر چهار شنبه برگزار می گردد

در باره موسسه                                                معرفی ویدئویی موسسه                  افتخارات

 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی                             گالری عکس