English     العربیه

 

 

 

  معاونت آموزشی

هدف از ایجاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هر کشوری دو رکن اساسی آموزش و پژوهش می باشد. لذا معاونت های آموزشی و پژوهشی در تمامی مراکز آموزش عالی فعال می باشند. معاونت آموزشی عالی ترین مرجع نظارت بر عملکرد آموزشی بوده و متصدی این پست بطور مستقیم تحت نظارت ریاست واحد فعالیت می نماید. از جمله وظایف این معاونت عبارتند از:

·         نظارت بر اساتید و برگزاری کلاسها، کارگاهها و آزمایشگاهها

·         نظارت بر امر برنامه ریزی درسی

·         نظارت بر امر برنامه ریزی و برگزاری امتحانات

·         نظارت بر عملکرد اداره آموزش و انجام مکاتبات اداری مربوط به اساتید و دانشجویان

·         اقدام برای توسعه رشته های آموزشی موسسه

·         نظارت بر تجهیز و تاسیس کارگاهها و آزمایشگاهها

·         نظارت بر برگزاری منظم شورای های مختلف فعال در موسسه

·         نظارت بر مراحل دانش آموختگی دانشجویان

·         انجام امور ارتقاء و ترفیع اعضاء هیئت علمی

·         ارزشیابی مستمر و مناسب اساتید

معاونت آموزش

        مدیریت تحصیلات تکمیلی

                   کارشناس تحصیلات تکمیلی

        مدیریت آموزش

      اداره آموزش

       کارشناس ثبت نام و حین تحصیل

       کارشناس امور دانش آموختگان

       
 

گروههای آموزشی

 گروه مهندسی شیمی

 گروه مهندسی تاسیسات

 گروه مهندسی مکانیک

 گروه مهندسی عمران

 گروه حسابداری

             گروه مهندسی نقشه کشی صنعتی

             امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

 

 

 


سرفصل دروس

آیین نامه برگزاری امتحانات

شورای نظارت و ارزیابی

دفتر جذب و امور هیئت علمی

شورای آموزشی

شورای تحصیلات تکمیلی

قوانين و مقررات آموزشی

فرمهای آموزشی

در باره موسسه                                                معرفی ویدئویی موسسه                  افتخارات

 

امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی                             گالری عکس